כיפות מזכרת למסיבה תורה | אבנרי עטיפות
}

כיפות מודפסות למסיבה

כיפות סאטן מזכרת ממסיבת קבלת תורה