}

כיפות מודפסות למסיבה

כיפות סאטן מזכרת ממסיבת קבלת תורה