• 08-9765751
  • avneri365@gmail.com

עטיפות לסידור

מסיבת סידור זהו רגע מקודש הרגע לו מחכים הילדים והילדות לקבל את הסידור בכבוד ובהידור, במעמד מקודש. הסידור ילווה את הילדים ברגעים טובים, ברגעים שמחים, ברגעים עצובים,מתוך אמונה צנועה ונפלאה. כריכות סידור מקטיפה או מבד איכותי חזק עם עיטורים מרשימים יוסיפו הידור וכבוד לסידור והמון התרגשות לילדים להורים.
לחיפוש עיטור הקלידו את  שם בית הספר או מספר עיטור אם ידוע לכם   חיפוש עם שדה החיפוש ריק יוצגו לכם מדגם של עיטורים לבחירה. ניתן לצפות כאן בדוגמאות של עטיפות לחומש

המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה