מזכרות למסיבת תורה | אבנרי עטיפות

מחירון מזכרות למסיבה

מחירון מזכרות למסיבת קבלת ספר תורה

מחיר ללא הדפס מחיר כולל הדפס צבעוני
כיפת סאטן איכותית 8.0 ש"ח ליחידה 12.0 ש"ח ליחידה
סרט ראש לילדות 8.0 ש"ח ליחידה 12.0 ש"ח ליחידה