מחירון עטיפות לחומש ולסידורים

מחיר עטיפות לחומש בראשית ולעטיפות לסידור נקבע בקפדנות רבה כדי לאפשר לכל ילדי כיתות א ב ליהנות מהעטיפות ללא קשר ליכולתם הכלכלית. המחיר נקבע לפי סוג הבד ולפי אורך החומש או הסידור. המחיר כולל הדפסת העיטור על העטיפות וסימניות בהתאם לסוג הספר. עטיפות לסידור כוללת 4 סימניות צבעוניות, עטיפה לחומש בראשית כוללת סימניה אחת.

מחירון עטיפות לסידור

מידת האורך של הסידור מחיר עטיפה מבד מחיר עטיפה מקטיפה
אורך סידור עד 19.00 [ס"מ] 15.00 18.50
אורך סידור בתחום 20.00 - 22.50 [ס"מ] 15.50 19.00
אורך סידור בתחום 23.00 - 24.50 [ס"מ] 16.00 19.50
אורך סידור בתחום 25.00 - 29.00 [ס"מ] 18.00 21.00

עטיפות לסידור כוללות 4 סימניות צבעוניות

הדפס על העטיפה מתוך מבחר של מאות עיטורים בהדפס צהוב ללא תוספת תשלום

ניתן להשתמש בכל גלופה מהמאגר ולהסתיר פריטים ללא תוספת תשלום

הדפס בצבע כסף או יצירת גלופה חדשה בתוספת של 150 ש"ח לכל ההזמנה (הגלופה נשמרת לשימוש חוזר ללא תשלום)

הדפסת שמות תלמידים על העטיפה בתוספת 4.8 ש"ח ליחידה

מחירון עטיפות לחומש

מידות הסידור לעטיפה מחיר עטיפה מבד מחיר עטיפה מקטיפה
אורך חומש בתחום 21.50-20.00 [ס"מ] 16.50 20.00
אורך חומש בתחום 22.00 - 23.50 [ס"מ] 15.00 18.50
אורך חומש בתחום 24.00 - 26.00 [ס"מ] 15.50 19.00
אורך חומש בתחום 28.00 - 26.50 [ס"מ 16.50 20.00
אורך חומש בתחום 39.00 - 28.50 [ס"מ] 26.00 29.00

עטיפות לחומש כוללות סימניה אחת

הדפס על העטיפה מתוך מבחר של מאות עיטורים בהדפס צהוב ללא תוספת תשלום

הדפס בצבע כסף או יצירת גלופה חדשה בתוספת של 150 ש"ח לכל ההזמנה (הגלופה נשמרת לשימוש חוזר ללא תשלום)

הדפסת שמות תלמידים על העטיפה בתוספת 4.8 ש"ח ליחידה

מחירון של עטיפות עם הדפס צבעוני

סוג העטיפה מחיר עטיפה מבד מחיר עטיפה מקטיפה
עטיפות הדפס צבעוני לסידור 27.50 31.00
עטיפות הדפס צבעוני לחומש 27.50 31.00

עטיפות לסידור כוללות 4 סימניות צבעוניות

עטיפות לחומש כוללות סימניה אחת

ניתן להוסיף לעיצוב את לוגו ושם בית הספר ללא תוספת תשלום

הדפסת שמות תלמידים על העטיפה בתוספת 3.00 ש"ח ליחידה

הדפסת שם + תמונה של התלמיד על העטיפה בתוספת 5.00 ש"ח ליחידה