סרט ראש לילדות למסיבת תורה| אבנרי עטיפות
}

סרט ראש לילדות למסיבת תורה

מטפחות וכיסוי ראש לילדות מזכרת ממסיבת קבלת תורה